• GEN Facebook
    Facebook Pagelike Widget

Home V2.0

ลมหนาว คนพเนจร -มุมมองจากห้องมุม-

(1) ลมหนาวเสียดแทงผ่านเสื้อสูททะลุเสื้อเชิ้ตเยียบเย็นเข้าถึงเนื้อใน คงเป็นเพราะหนาวกายและหนาวใจโดยไร้คนเคียงข้างประคอง ชีวิตคนพเนจร รอนแรมไปตามหน้าที่อันถูกกำหนดโดยใครคนอื่นที่มิใช่ตัวเรา บางครั้ง กระทั่งความสำเร็จความล้มเหลวของตนเองและของคนรอบข้าง ล้วนถูกขีดมาโดยน้ำมือผู้อื่น ความสำเร็จของตนภายใต้ซากความล้มเหลวของคนรอบข้าง สมควรนับเป็นความสำเร็จ? ชีวิตคนต่างจิตต่างใจ ความรู้สึกเช่นนี้ บ้างรู้สึกคล้ายโศกนาฏกรรมมหาศาล บ้างรู้สึกคล้ายสัจธรรม ...