• GEN Facebook
    Facebook Pagelike Widget

ลุงปรีชาอนุรักษ์แมวไทย จนลมหายใจสุดท้าย

 

ลุงปรีชา พุคคะบุตร อดีตกํานัน ต.แควอ้อม อ.อัมพวา ผู้ก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณตั้งแต่ปี 2544 จากผู้รัก แมวคนหนึ่งกลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องแมวไทยโบราณ มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์แมวไทยเพื่อเป็นมรดกของชาติ ให้ลูก หลานคนไทยได้รู้จักและภาคภูมิใจกับสัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก

(ภาพประกอบจาก yaipearn.blogspot.com)

คุณลุงปรีชาต่อสู้เพื่อที่จดทะเบียนแมวสายพันธุ์ไทยในนามของคนไทย เพราะมีแมวสายพันธุ์ไทย 4 สายพันธ์ุได้มีชาว ต่างชาติเอาไปจดทะเบียนแล้ว ได้แก่ แมวโคราช โดยประเทศสหรัฐอเมริกา ,แมวดําโกนจา โดยประเทศอินเดีย,แมววิเชียรมาศ และ แมวขาวมณีโดยประเทศอังกฤษ แต่ยังเหลือ แมวศุภลักษณ์แมวไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา

แต่การต้องจดทะเบียนนั้นสายพันธุ์แมวนั้นไม่ได้ง่ายเลย เพราะแมวต้องได้ลักษณะ ที่ถูกต้องตามตําราแมวไทย และ มีสายเลือดโครโมโซมถูกต้อง โดยวิธีการเพาะพันธุ์ สืบสายเลือด แต่ป้องกันสายเลือดชิด คือการทําให้เป็นแมวสายพันธุ์ แท้โดยการกระจายโครโมโซม โดยต้องใช้เวลาทั้งหมด 8 ปี หรือ 4 ช่วงอายุแมว จนได้สายพันธุ์ที่ถูกต้อง ต้องมีการก่อ ตั้งสมาคมเพื่อสามารถจดทะเบียน และยังต้องรวบรวมแมวศุภลักษณ์ให้ได้ 200 ตัว จึงจะดําเนินการจดทะเบียนแมวได้

เคยมีชาวต่างชาติมาขอซื้อแมวศุภลักษณ์ ในราคา 7,000 ยูโร แต่ลุงปรีชาไม่ขาย เพราะลุงปรีชาไม่อยากให้แมวไทย ต้องไปตกในมือของต่างชาติ สําหรับคนไทยที่อยากได้แมวศุภลักษณ์ลุงปรีชายกให้ฟรีๆ

(ภาพประกอบจาก yaipearn.blogspot.com)

ลุงปรีชาต้องดูแลแมวที่นี่ 100 กว่าตัว ค่าอาหารแมว ตกวันละ 800 บาท ลุงต้องควักเอาเงินส่วนตัวมาจ่ายค่าอาหาร ให้แมว ลุงปรีชาไม่ได้มีการช่วยเหลือรัฐบาลแต่อย่างใด ลุงปรีชาทําด้วยใจรักตลอดชีวิต

(ภาพประกอบจาก yaipearn.blogspot.com)

แต่วันนี้ลุงปรีชา ได้จากโลกนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 ในวัย 81 ปี แล้วใครจะทําต่อ ใครจะสืบสานความ มุ่งมั่นตั้งใจของลุงปรีชา หรือจะต้องรอให้ชาวต่างชาติ นําเอาแมวไทยไปจดทะเบียนอีก จนประเทศไทย ไม่เหลือแมวไทยให้คนไทยได้ภาคภูมิในในความพิเศษของมัน

ใครที่สนใจแมวไทย สามารถเข้ามาที่ ศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรปราการ เปิดให้เข้าชม ทุกวัน ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่สามารถช่วยสนับสนุนค่าอาหารเพื่ออนุรักษ์แมวไทยได้ ติดต่อได้ที่ 034-733-284 ,034-702-068