• GEN Facebook
    Facebook Pagelike Widget

นามนั้นสำคัญไฉน ความจริงสิสำคัญกว่า

The Road To เลือกตั้ง ตอน ตั้งพรรคการเมืองยากไฉน ?

  เคยมีหรือไม่จะเลือกตั้งแต่ละครั้งคิดแล้วคิดอีก ทั้งที่ตั้งใจจะทำหน้าที่พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย ไม่อยากถูกเรียกว่าพวกนอนหลับทับสิทธิ์แท้ๆ แต่มันไม่มีให้เลือกจริงๆ พรรคนั้นก็รวมดาวคอรัปชั่นแบบเอาน้ำยาฆ่าหญ้าราดแล้วก็ยังงอกได้อีก พรรคนั้นก็มีแต่มาด  ยึดความเก่าแก่เป็นสรณะไม่ยอมรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ ใครทักอะไรก็ไม่ได้แตะก็ไม่ได้ ยกเว้นทะเลาะกันเอง พรรคกลางเก่ากลางใหม่ก็ล้วนทายาทอสูร รุ่นใหม่เรียนสูงเรียนนอกมาก็จริงแต่ก็ยังหวั่นๆ ติดเชื้อโกงจากรุ่นปู่รุ่นพ่อมาหรือเปล่า ครั้งจะลองพรรคใหม่จริงๆ ...

The Road To เลือกตั้ง ตอน ยุบพรรคไม่น่าห่วงเท่าพรรคทำผิดกฎหมาย ไม่ควรถูกปกป้อง

ผวายุบพรรค! ร้องยุบพรรค…! เตือนยุบพรรค…! ห่วงยุบพรรค…! เป็นพาดหัวข่าวของสื่อต่างๆ ที่เริ่มได้เห็นถี่ขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่มีข่าว คสช. เตรียมผ่อนคลายคำสั่งการจำกัดความเคลื่อนไหวทางการเมือง ถามว่าอะไรเป็นเหตุทำให้ข่าวทำนองนี้เกิดบ่อยขึ้นในช่วงเวลานี้ และทำไมพรรคการเมืองถึงได้หวาดผวาต่อการถูกยุบพรรคนัก คำตอบคงต้องศึกษากันก่อนว่าอะไรคือเหตุนำไปสู่การยุบพรรคได้ ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายพรรคการเมืองฉบับใหม่   ...

The Road To เลือกตั้ง ตอน ฉีกรัฐธรรมนูญปี 2560 ยกปี 2540 แทน แค่เอาเท่หรือประโยชน์ส่วนรวม?

โรดแมปการเลือกตั้งเริ่มเห็นเค้าลางใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ปี่กลองหาเสียงแบบหลบๆทางอ้อมก็กระหน่ำกันทางโซเชียลไม่เว้นแต่ละวัน  ต่างงัดเอากลยุทธ์ จุดขาย หมายครองใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง​ สุดแท้แต่จะคิดอ่านสรรหามาได้ แม้กระทั่งตัวรัฐธรรมนูญเองก็ยังเอามาเป็นประเด็นหาจุดขายไปด้วย   มีพรรคการเมืองบางพรรคถึงกับยกมาเป็นข้อหาเสียง ว่าหากได้รับเลือกแล้วจะมา ‘ฉีก’ รัฐธรรมนูญปี 2560  และ ‘ยก’ เอารัฐธรรมนูญปี 2540 มาใช้แทน   ...

The Road To เลือกตั้ง ตอน ผู้สมัครเขตไหนแพ้ VOTE NO โดนโละยกแผง

คุณเคยได้ยินคำตัดพ้อทางการเมืองที่ว่า “อำนาจของประชาชนมีเพียงไม่กี่นาที แค่ตอนเข้าคูหากาบัตร แล้วไปหย่อนบัตรเท่านั้น” หรือไม่ นั่นคือเสียงสะท้อนที่บอกชัดว่าคำว่าประชาธิปไตยที่ถูกอ้างกัน เสียงของประชาชนดูจะไม่ค่อยมีความหมายเท่าที่ควร บางครั้งแม้แต่โอกาสที่จะได้เลือกคนดีๆ ที่เป็นที่พอใจยังไม่มี เพราะบางครั้งปัจจัยของการเลือกผู้สมัคร ส.ส. ของแต่ละพรรคการเมือง อาจไม่ตรงกับความต้องการของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตนั้น แต่มันไม่มีทางเลือก ...

The Road to เลือกตั้ง บัตรเดียวได้ ส.ส. สองระบบ เลือกอย่างไร  คำนวณวิธีไหน

  การลงคะแนนในระบบใหม่นี้ขึ้นกับผู้ลงคะแนนว่าจะตัดสินใจให้อะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุด  ระหว่าง 1.  ตัวผู้สมัคร 2.  พรรค  3.  ผู้ที่พรรคเสนอชื่อให้มีสิทธิ์เป็นนายกฯ แต่ไม่ว่าลำดับความสำคัญเป็นอย่างไร  1 เสียงโหวตที่ลงไปจะส่งผลถึงกันทั้งหมด  และไม่มีคะแนนเสียงใดที่สูญเปล่า   พรรคการเมืองจะส่งผู้สมัครในนามของพรรคได้เขตเลือกตั้งละ 1 คน  โดยไม่ซ้ำกัน  และไม่ซ้ำกับผู้สมัครในแบบบัญชีรายชื่อ   เมื่อตัดสินใจแล้วให้ดูว่าหมายเลขของผู้สมัครพรรคที่ผู้มีสิทธิ์พอใจในเขตที่มีสิทธิ์นั้น​ ...

The Road To เลือกตั้ง ตอน การมี Primary Vote ทำอย่างไร? เพื่ออะไร?

“พรรคผมส่งเสาไฟฟ้าลงสมัครก็ชนะ” ประโยคนี้เคยเป็นวาทะทางการเมืองของพรรคการเมืองหนึ่ง และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ฝ่ายที่ชอบก็อธิบายว่า นี่แหละ ความสำเร็จของการทำให้พรรคการเมืองเป็นสถาบัน แต่ฝ่ายที่ไม่ชอบก็วิพากษ์ว่า นี่คือการดูถูกดูแคลนประชาชน ทั้งยังดูหมิ่นผู้ที่มาเป็น ส.ส. อีกด้วย แต่เบื้องหลังของประโยคดังกล่าวเป็นการฟ้องข้อเท็จจริงที่เป็นมาโดยตลอดสำหรับพรรคการเมืองไทย และอาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในต้นตอปัญหาที่ทำให้การเมืองไทยไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง สิ่งนั้นคือ ...

The Road To เลือกตั้ง ตอน เลือก ส.ส. เห็นว่าที่นายกฯ

รัฐธรรมนูญของไทยบัญญัติไว้ทุกฉบับ ว่าประเทศไทยปกครองด้วยการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข และมีโครงสร้างการปกครองในระบบรัฐสภามาตลอด   กล่าวคือมีฝ่ายนิติบัญญัติอันประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาประกอบกันเป็นรัฐสภา และฝ่ายบริหารที่ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ระบบการปกครองที่ประเทศไทยใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2475 กำหนดที่มาของนายกรัฐมนตรี มาจากเสียงข้างมากของ ส.ส. ในสภา ...

The Road To เลือกตั้ง ตอนคุณสมบัติของผู้สมัคร ส.ส.

สิ่งที่ขาดไม่ได้ในระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือผู้มาทำหน้าที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ การได้มาของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติสำหรับระบบการปกครองที่ประเทศไทยใช้มาตลอดนับแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา คือระบบผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้ง และผู้แทนเป็นผู้สนับสนุนโดยการเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อมาตั้งทีมฝ่ายบริหาร หรือคณะรัฐมนตรีอีกที เพราะเราไม่สามารถตัดสินใจปัญหาเกี่ยวกับบ้านเมืองทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องใหญ่ยันเรื่องเล็ก ด้วยการถามประชาชนเจ้าของประเทศโดยตรงก่อนทุกครั้ง ระบบผู้แทนจึงถูกออกแบบมาเพื่อให้มีผู้ไปทำหน้าที่ตัดสินใจแทนประชาชนทั้งประเทศ เขาเหล่านี้ก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า ...

The Road To เลือกตั้ง ตอน ใครคือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

การลงคะแนนเลือกตั้งถูกมองว่าเป็นสิทธิทางการเมืองของคนไทยที่จะใช้กำหนดอนาคตของประเทศ แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ว่าผู้ที่เกิดมาเป็นคนไทย หรือทุกคนที่มีบัตรประชาชนแล้วจะเป็นคนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง แต่มีเงื่อนไขตามกฎหมาย และที่สำคัญยิ่งไปกว่าคำว่า ‘สิทธิ์’ นั้นคือการไปเลือกตั้ง ถูกเปลี่ยนมาให้มีความสำคัญยิ่งขึ้นด้วยการถูกกำหนดว่าเป็น ‘หน้าที่’ มาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ปี 2540 หรือรัฐธรรมนูญฉบับที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประชาธิปไตยที่สุดแล้ว มาตรา 31 ...

Roadmap To เลือกตั้ง 4 Step หลัก สู่การจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตย

คำว่า “Roadmap การเลือกตั้ง” ได้ถูกพูดถึงมานานแล้ว ตั้งแต่หลังรัฐประหารปี 2557 เป็นต้นมา โดยผู้ที่ถูกถามถึงและพูดถึงเรื่องนี้มากที่สุดตั้งแต่แรกคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. จนคนจำนวนหนึ่งเข้าใจว่าการเลือกตั้งและวันเลือกตั้ง ...