• GEN Facebook
    Facebook Pagelike Widget

เมนาท นันทขว้าง

From Ice Ages To Gucci แฟชั่นเริ่มต้นจากอะไรหนอ ตอนที่ 3

“โลกหมุนไม่หยุด แน่นอนถ้าหากโลกนี้หยุดหมุน นั่นหมายถึงทั้งจักรวาลคงมีปัญหา” โลกเข้าสู่ศตวรรษที่20 หลังจากโลกเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมมา150 ปี ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นผลมาจากการแย่งชิงดินแดนและการแข่งขันในทางการค้า รัสเซียราชวงศ์โรมานอฟถูกโค่นล้มจากพวกบอลเชวิค ในระหว่างการดำเนินไปของสงครามโลกครั้งที่ 1 มนุษย์ใช้เครื่องจักรเข้ามาในอุตสาหกรรมแทนการใช้แรงงาน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ...

From Ice Ages To Gucci แฟชั่นเริ่มต้นจากอะไรหนอ ตอนที่ 2

วันหนึ่งในสวนอีเดน เมื่องูล่อลวงอีฟให้ปลิดผลแอปเปิ้ลแดงก่ำจากกิ่งที่ชวนเอื้อมมานาน อีฟชวนอดัมลิ้มรสผลไม้แห่งปัญญา พลันความเดียงสาทั้งมวลได้มลายลง ตั้งแต่นั้นมา อดัมกับอีฟ ใช้ใบมะเดื่อหรือใบแอปเปิ้ลก็ไม่แน่ใจ ปกปิดของสงวน ..มวลมนุษย์เริ่มมีความอายต่อความเปลือยเปล่าของตัวเอง 12000 B.C.ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันปีก่อนคริสตกาล ชาวจีนได้เริ่มปักไหมลงบนเสื้อผ้าเช่นเดียวกับชาวเปอร์เซียนและชาวอียิปต์ 800 ปีก่อนคริสตกาล ...

From Ice Ages To Gucci แฟชั่นเริ่มต้นจากอะไรหนอ ตอนที่ 1

500000 B.C.ที่มนุษย์ยังชีวิตด้วยการมัวค้นหาไฟเพื่อหุงหาอาหาร เดาว่ามนุษย์ยังไม่มีความสนใจเรื่องความสวยงาม ยังไม่รู้วิธีทอผ้า ตราบจนเมื่อวิถีชีวิตคงที่ขึ้น มีถิ่นฐานที่มั่นคง 11,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชมนุษย์ใช้หนังสัตว์มาห่อหุ้มร่างกาย ตอนที่โลกยังหนาวเย็น ฉันสงสัยเหมือนกันว่าเราเลิกเปลือยกายกันตั้งแต่เมื่อไหร่ ฝรั่งชาวอังกฤษที่มาอยู่ในสยามเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนปลายได้บันทึกไว้ว่าชาวสยามเปลือยกายท่อนบนในการใช้ชีวิตประจำวันทั้งชายและหญิง นั่นคือเมื่อเกือบ400 ปีที่ผ่านมานี่เอง (รูปประกอบจากจดหมายเหตุลาลูแบร์ ...