• GEN Facebook
    Facebook Pagelike Widget

Gen Writer

ฤาเครื่องแบบนักเรียนญี่ปุ่น คือหนึ่งในพลังสร้างชาติ

สิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นในสายตาคนไทยคือ เครื่องแบบนักเรียนญี่ปุ่นทั้งชายและหญิง หลายครั้งที่เครื่องแบบนักเรียนของญี่ปุ่นถูกนำมาประกอบในโฆษณา มิวสิกวิดีโอ เพื่อทำให้คนดูรู้ได้ว่า นี่คือสิ่งที่มีความเป็นญี่ปุ่น แม้แต่มังงะหลายต่อหลายเรื่องก็จะมีเรื่องราวของนักเรียนในเครื่องแบบเป็นส่วนประกอบ และสิ่งนี้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ทั่วโลกต่างคิดตรงกันว่า มันคือความเป็นญี่ปุ่น     จุดกำเนิดเครื่องแบบนักเรียนของญี่ปุ่น ก่อนที่ญี่ปุ่นจะทำการเปิดประเทศในปี 1868 ...