• GEN Facebook
    Facebook Pagelike Widget

INTJ

“เมื่อฉันเกือบถูกข่มขืน 2 ครั้ง ฉันเอาตัวรอดมาได้อย่างไร”

เมื่อฉันเคยเกือบถูกข่มขืน 2  ครั้ง ฉันจึงมานั่งคิดว่า ฉันควรจะบอกเล่ามันออกมา เพื่อแบ่งปันข้อมูลที่เกิดขึ้นสำหรับเป็นวิทยาทานร่วมกันแก่ผู้หญิงไทยในสังคมที่ผู้ชายพร่องเกียรติยศแห่งความเป็น ‘สุภาพบุรุษ’ ลงไปทุกวันๆ ดีกว่าที่จะปกปิดไว้อย่างนั้นมิใช่หรือ ใช่ค่ะ ฉันไม่อาย การที่ฉันเคยเกือบตกเป็นเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศ ความน่าอายไม่ควรตกเป็นของฉันหรือผู้เป็นเหยื่อ แต่มันควรตกเป็นของผู้กระทำ ...

“เมื่อฉันเกือบถูกข่มขืน 2 ครั้ง ฉันเอาตัวรอดมาได้อย่างไร”

เมื่อฉันเคยเกือบถูกข่มขืน 2  ครั้ง ฉันจึงมานั่งคิดว่า ฉันควรจะบอกเล่ามันออกมา เพื่อแบ่งปันข้อมูลที่เกิดขึ้นสำหรับเป็นวิทยาทานร่วมกันแก่ผู้หญิงไทยในสังคมที่ผู้ชายพร่องเกียรติยศแห่งความเป็น ‘สุภาพบุรุษ’ ลงไปทุกวันๆ ดีกว่าที่จะปกปิดไว้อย่างนั้นมิใช่หรือ ใช่ค่ะ ฉันไม่อาย การที่ฉันเคยเกือบตกเป็นเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศ ความน่าอายไม่ควรตกเป็นของฉันหรือผู้เป็นเหยื่อ แต่มันควรตกเป็นของผู้กระทำ ...