• GEN Facebook
    Facebook Pagelike Widget

สังคม

วิเคราะห์ คดีเฌอปรางกับการคุกคามทางสื่อโซเชียล

ทุกวันนี้เราคงปฎิเสธไม่ได้ว่า สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นสื่อที่มีอิทธิพลอย่างมากในสังคมไทย โดยเฉพาะที่มันทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของคนในสังคม และสามารถกระจายข่าวอย่างรวดเร็วจากพื้นที่เกิดเหตุสู่ผู้อ่านโดยตรง และแน่นอนว่ามัน”ฟรี”! ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ท้าทายความสามารถของ นักหนังสือพิมพ์ พอสมควรโดยเฉพาะการแข่งขันเพื่อ “นำเสนอข่าวที่ฉับไว” แต่แน่นอนว่าการที่จะแข่งขันกับโซเชียลมีเดียไม่สามารถทำได้ง่ายนักเพราะความรวดเร็วของสื่อโซเชียลนั้นเร็วกว่ามากๆ อีกทั้งข้อดีของโซเชียลมีเดียคือการทำ micro news (ข่าวเล็กๆ)ในซอกหลืบของสังคมที่สำนักข่าวทั่วไปทำไม่ได้ ...