• GEN Facebook
    Facebook Pagelike Widget

“Youth of Nation” สร้างโอกาสให้เยาวชน ลดอาชญากรในสังคม

สังคมทุกวันนี้ ต้องการคนดีที่ลงมือทำ มากกว่าคนที่ขยันสร้างแต่คำพูดสวยหรูในอากาศ นั่นจึงทำให้เราได้รู้จักกับโครงการ Youth of Nation ของ ดร. ทวนทอง นิยมชาติ

โครงการที่เขาเชื่อว่า มันคือการจุดประกายให้เด็กได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก มันคือการปลุกพลังคอสโมที่แฝงอยู่ในตัว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า เพราะเด็กไทยในสายตาของเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าชนชาติอื่น เพียงแต่ยังขาดโอกาสแสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี ในสถานที่จริงบนเวทีจริงที่จับต้องได้ เหมือนโอกาสที่ ดร.ทวน ได้รับครั้งไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ

เมื่อเด็กจากร้อยพ่อพันแม่ต่างสภาพแวดล้อมได้เข้ามาร่วมโครงการ มาร่วมเล่นดนตรี หรือทำกิจกรรมอะไรที่เขาสนใจจริงๆ มันจะเกิดกระบวนการที่พวกเขาเหล่านั้นได้เรียนรู้กันเอง มีความเข้าใจเมื่อต้องอยู่ร่วมกัน ได้พูดได้ฟังกันมากขึ้น ชักชวนกันไปทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ แทนการไปจับกลุ่มมั่วสุมหรือทำกิจกรรมเสี่ยงต่อชีวิตหรือเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย เพราะเด็กเหล่านี้มีเป้าหมายปลายทางบนความฝันของตัวเองที่ชัดเจน

นอกจากนั้น Youth of Nation ยังเปิดอบรมสอนดนตรีฟรีให้แก่เด็กและครู เพื่อนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้บำบัดพฤติกรรมต่างๆ และช่วยผลักดันทั้งเรื่องความเป็นอยู่พื้นฐานในชีวิตของคนทั่วไป รวมถึงการให้โอกาสคนที่เคยกระทำความผิด ไม่ว่าจะเป็นการติดยาเสพติดหรือพฤติกรรมด้านลบอื่นๆ ได้กลับตัวกลับใจ เหมือนอย่างที่ ดร. ทวน เคยพูดเสมอว่า
“มันไม่สำคัญเลย ว่าเราจะสร้างอะไรได้มากแค่ไหน แค่ได้ลดประชากรโจรลงเพียงหนึ่งคน ก็ถือว่าสำเร็จแล้ว”

เพราะเขาเชื่อว่าการที่เด็กกลุ่มนี้มีปัญหาหรือสร้างปัญหา ส่วนใหญ่เกิดจากการที่พวกเขาอยากได้ความสำคัญ หรือเป็นที่ยอมรับจากผู้อื่น บางครั้งจึงเลือกแสดงออกอย่างผิดๆเพื่อให้คนพูดถึงและจดจำ แทนที่จะเป็นฮีโร่แต่กลายเป็นปัญหาสังคมแทน

Youth of Nation ยังเป็นเหมือนสถานที่ที่จะช่วยตั้งสติ ที่พักอารมณ์ เพื่อดึงเด็กเหล่านั้นไม่ให้ออกไปสร้างปัญหา เมื่อพวกเขาได้พบสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างแท้จริงจากโอกาส จากพื้นที่ที่เขาได้เรียนรู้และลองทำ นำไปสู่การต่อยอดพัฒนาชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น

เด็กหลายคนที่ได้ผ่านการอบรมจากโครงการนี้สามารถนำสิ่งที่ได้ไปเป็นอาชีพ หรือเด็กบางคนที่เคยเกเรก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ดีเหมือนคนอื่น บางกลุ่มก็มาเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน บ้างก็มาเป็นครูจิตอาสา ช่วยสอนเด็กในสลัม เอาความรู้ที่เคยได้รับจากที่นี่ส่งต่อไปยังผู้ด้อยโอกาสคนอื่นๆ

ทุกวันนี้ที่สังคมของเรากำลังมีปัญหา ดร. ทวน มองว่า มันเกิดจากคนส่วนใหญ่นี่แหละที่เอาแต่พูด แต่กลับไม่มีใครยอมหยุดฟังและคิดวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วปัญหามันเกิดขึ้นเพราะอะไร เหมือนกับการเล่นดนตรี ถ้าไม่มีใครยอมฟังกันต่างคนต่างเล่น มันก็เละ หากมองย้อนกลับไปให้ดี บางทีปัญหาทั้งหมดมันก็มาจากตัวเราเองนี่แหละที่เป็นคนสร้างขึ้นเองจากการที่มองแต่มุมมองของตัวเองเป็นใหญ่

แล้วคุณล่ะ เคยพยายามทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาสังคมที่คุณได้แต่บ่นว่าไม่โอ.เค.กันบ้างมั้ย?

ดูบทสัมภาษณ์ ดร. ทวนทอง นิยมชาติ ได้ที่นี่

Photos by  บุตรตาหน่องและยายอ่อน

Illustration by Vaporize