• GEN Facebook
    Facebook Pagelike Widget

คนไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์

คุณเคยคิดไหม ทำไมตัวคุณจึงเป็นตัวคุณที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน?

คำตอบก็คือ เพราะเราทุกคนเกิดมาจากพ่อแม่ ที่เกิดมาจาก ปู่ย่าและตายาย ที่ก็เกิดมาจาก พ่อแม่ของปู่ย่าตายายอีกที พวกท่านมาเจอกันตามบุพเพสันนิวาสในวันเวลาและสถานที่ที่มีความเหมาะสมจนเกิดมาเป็นตัวเรา ถ้าเราย้อนกลับไปว่า หากคู่ใดคู่นึงไม่พบกัน วันนี้ผมอาจไม่ได้เขียนข้อความนี้ คุณอาจไม่ได้อยู่อ่านบทความนี้

สิ่งที่ผมจะชวนคุยครั้งนี้คือ สถานที่ที่สร้างให้เกิดความลงตัวนี้คือ ประเทศไทยที่มี 77 จังหวัดที่เราอาศัยอยู่ พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของเรามีโอกาสได้เจอกัน เพราะโอกาสและความลงตัวของเวลาและสถานที่ แน่นอนว่า คือประเทศไทย ที่ที่หนุ่มสาวชาวกรุงเทพฯ พบรักกัน ชาวเชียงใหม่แต่งงานกับชาวอยุธยา ชาวอุดรแต่งงานกับชาวกาญจนบุรี เพราะเราเป็นคนชาติเดียวกันเราจึงมีโอกาสเจอกัน

แต่….ถ้าเราลองมองย้อนกลับไปว่า หากวันนี้ประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่มี 77 จังหวัดที่มีล่ะ หากวันนี้จังหวัดอยุธยามีชื่อว่า อโยเดีย หรือ โยเดีย เพราะยังคงเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศพม่า ปู่ของเราอาจไม่ได้เจอกับย่า เพราะอยู่คนละประเทศ เราจะได้เกิดมาเป็นตัวเราในวันนี้ไหม แต่เพราะ สมเด็จพระนเรศวรที่ทรงกู้กรุงศรีอยุธยากลับมาจากการปกครองของพม่า อันที่จริงแล้วท่านเป็นพระโอรสของพระมหาธรรมราชา ผู้ที่เป็นฝ่ายราชวงศ์สุโขทัยที่มีสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับทางพม่าบุเรงนอง แต่พระองค์ทรงเลือกที่จะให้อยุธยาไม่ขึ้นกับพม่า มิฉะนั้นแล้ววันนี้เราอาจไม่มีจังหวัดอยุธยาก็ได้ ซึ่งนั่นก็จะทำให้ไม่มีกรุงเทพฯ เช่นกัน

ในวันนั้นพม่าแผ่อิทธิพลครอบคลุมซีกตะวันตกของไทย จากอยุธยาตัดตรงขึ้นไปถึงเลย ไล่ตามขอบแม่น้ำโขงข้ามไปฝั่งเวียงจันทน์ไปจนถึงเชียงราย ล่างลงไปถึงนครศรีธรรมราช และ หากไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งสร้างความเปลี่ยนแปลง นั่นหมายความว่า พื้นที่ทั้งหมดในวันนี้อาจเป็นส่วนนึงของประเทศพม่า โอกาสการได้พบกันของบรรพบุรุษของพวกเราจึงอาจไม่เกิดขึ้น

แม้กระทั่งข้ามมาอีกสัก 200 ปีที่กรุงศรีอยุธยาเสียให้กับพม่าอีกครั้งในปีพ.ศ. 2310 หากไม่มีพระเจ้าตากสินทรงกอบกู้คืนมาก็คงจะสร้างเรื่องราวอย่างเดียวกัน คือ ไม่มีกรุงเทพมหานคร ในเวลานั้นโอกาสการเปลี่ยนมือครอบครองความเป็นเจ้าของพื้นที่ใดๆสามารถเกิดขึ้นได้ตามกำลังของผู้มีอำนาจ วันนั้นเรายังเรียกการปกครองหลักๆออกเป็นอาณาจักร เมือง หมู่บ้าน ความเป็นประเทศยังไม่เกิดขึ้น

หมุนเข็มนาฬิกาข้ามมาอีกร้อยปี ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันนั้นประเทศไทยก็ยังไม่เกิดขึ้น เราเป็นอาณาจักรสยามที่มีหัวเมืองต่างๆ อยู่รวมกันอย่างหลวมๆ ไม่มีอะไรยืนยันความเป็นหนึ่งเดียวอย่างชัดเจน อ่อนไหวต่อการถูกขโมยไปครอบครองโดยผู้มีอำนาจทางการทหารที่มากกว่า ห้วงเวลานั้นอังกฤษและฝรั่งเศสต่างก็เข้ามาในอินโดจีน เพื่อที่จะช่วงชิงพื้นที่ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของนี้ด้วยการกำหนดความเป็นพื้นที่ เช่น เรียกพื้นที่ล้านนาที่มีจังหวัดลำปาง เชียงใหม่ เชียงรายว่า Siamese Shan States คือเป็นรัฐฉานที่ปกครองโดยสยาม เพราะฝรั่งจะหาทางมั่วนิ่มว่า เมื่อรัฐฉานเป็นของฉัน สามพื้นที่นี้ที่เป็นรัฐฉานก็น่าจะเป็นของฉันด้วยสิ เหมือนกับที่อังกฤษไปที่ดินแดนออสเตรเลีย แล้วประกาศบนหลักการความคิด Terra Nullius ว่า ที่นี่ฉันเรียกว่า Nobody’s Land คือ มองข้ามเจ้าของเดิมคือชาวอะบอริจิน ไม่นับความเป็นเจ้าของโดยใครทั้งนั้น ฉันจะเอาพื้นที่ตรงนี้มาเป็นของฉัน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมองทะลุเห็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นแบบนี้ จึงต้องทรงปฏิรูปการปกครองประเทศโดยเปลี่ยนการปกครองที่ไม่มีรูปแบบจากหัวเมืองต่างๆที่ไม่มีระบบการปกครอง มาเป็นรูปแบบมณฑลเทศาภิบาล ที่มีระเบียบแบบแผนทันสมัย และสามารถประกาศความมีระบบอ้างอิงความเป็นเจ้าของพื้นที่ได้อย่างชัดเจน ทำให้การเข้ามาอ้างความไม่มีเจ้าของของอังกฤษและฝรั่งเศสไม่สามารถทำได้อย่างง่ายดาย ซึ่งต่อมาพื้นที่ทั้งหมดได้กลายเป็นประเทศไทย และมีการปรับระเบียบการบริหารราชการเป็นจังหวัดและอำเภอที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบัน และ คือประเทศไทยแผ่นเดียวที่มี 77 จังหวัดที่เราอาศัยอยู่

หากเราไม่ได้อยู่กันเป็น 77 จังหวัด ปู่ของเราอาจไม่ได้พบกับย่า ตาอาจไม่ได้พบกับยาย เพราะเกิดกันคนละจังหวัด แต่ที่จริงกลับกลายเป็นคนละประเทศกัน พ่อกับแม่ของเราอาจไม่ได้พบรักและแต่งงานกัน เพราะอยู่คนละประเทศ ก็จะไม่มีเราอยู่บนแผ่นดินนี้ หรือ แม้แต่ชาวจีนที่เป็นบรรพบุรุษของคนไทยหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้สร้างครอบครัวอย่างที่เกิดขึ้นมาดังทุกวันนี้ การที่เราเป็นตัวเราทุกวันนี้ เพราะบูรพมหากษัตริย์ของไทยหลายๆพระองค์ ทรงทุ่มเททรงงานเพื่อทำให้เกิดแผ่นดินที่เราเรียกกันว่า ประเทศไทยในวันนี้ ตัวตนของเราทุกคนในวันนี้จึงเป็นผลโดยตรงจากพระปรีชาสามารถและวิสัยทัศน์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ หากจะมีคนไทยสักคนคิดว่า สถาบันกษัตริย์กับเค้าไม่ได้มีส่วนใดๆเกี่ยวข้องกันเลย น่าจะเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่ง

__________________________________________
บทความ: Gen Writer