• GEN Facebook
    Facebook Pagelike Widget

หนึ่งสัปดาห์ หนึ่งคำถาม

หนึ่งสัปดาห์ หนึ่งคำถาม: “แม่… ความอิ่มใจ ในวันไร้พ่อ”

‘แม่’ คำสั้นๆ เขียนง่ายๆ แต่ยากเหลือเกิน ที่จะบรรยายความหมายอันยิ่งใหญ่ของคำๆนี้ ได้อย่างครบถ้วน ‘แม่’ คำที่เป็นสัญลักษณ์ของความเสียสละ ความอดทน ความรัก และความอบอุ่นหัวใจ นั่น…คือวลีสั้นๆที่พอจะพรรณนาได้… เมื่อนึกถึงคำว่า ‘แม่’ ...

หนึ่งสัปดาห์ หนึ่งคำถาม: ทำไมพวกเราถึงรักสถาบัน

คนรุ่นวัย 40 ขึ้นไปในปัจจุบันทุกคน… ล้วนเติบโตขึ้นมาด้วยรูปแบบคล้ายๆกัน ตอนพวกเรายังเด็ก.. ไม่มีอินเตอร์เนต ไม่มีแทบเลท หรือคอมพิวเตอร์ส่วนตัว … นอกจากเราวิ่งเล่น ปั่นจักรยาน ดีดลูกหิน เล่นทอยเส้นแล้ว ความบันเทิงที่เราพอจะหาได้ก็มีแค่วิทยุ ...

ทำไม..เด็กรุ่นใหม่ถึงควรเชิดชูสถาบัน

โลกที่เราอยู่รวมกันนี้มีประเทศทั้งหมด 190 กว่าประเทศ เเต่มีเพียง 40 กว่าประเทศ ที่ยังคงไว้ซึ่งระบอบกษัตริย์   แต่เดิม… ทุกประเทศล้วนมีระบอบกษัตริย์ เพราะทุกชุมชน ทุกชนเผ่า ทุกหมู่เหล่าต้องมีผู้นำ… กษัตริย์ในอดีตทำหน้าที่จอมทัพ ...