• GEN Facebook
    Facebook Pagelike Widget

แผ่นดินที่ ๙

โรงเรียนบ้านนอก ชื่อไกลกังวล

ปกติเป็นคน “หวงวิชา” มาก สารภาพเลย เคยมีแผนจะเขียนหนังสือตลอดรัชสมัยของรัชกาลที่ 9 จัดว่ายาวพอตัวทีเดียว ผ่านไป 9 ปีแล้ว ยังไม่คลอด ที่ได้มาเขียนที่นี่ ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า แต่พอเขียนไป ...

รัชกาลที่ 9 กับ ราษฎรจากนราธิวาส

วันนี้ไม่มีอะไรมาเล่า แต่จะถ่ายทอดบทสัมภาษณ์ (เมื่อพ.ศ.2549) นายกลม เทพพรหม เกษตรกรหมู่บ้านโคกอิฐ-โคกใน จ.นราธิวาส ผู้เคยช่วยเข็นเรือพระที่นั่งทรงงานเรื่องดินเปรี้ยว ตรงไปตรงมาจากคนพื้นที่ ไม่มีการปรุงแต่ง ………. ถาม : วันที่พี่ได้ไปเข็นเรือถวายในหลวง ...

พระราชมารดา ผู้ทรงปิดทองหลังพระ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ในรัชกาลที่ 9)   21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ในรัชกาลที่ 9) สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ (ในรัชกาลที่ 9) เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ทรงบันทึกไว้ว่า ...

14 ตุลา 2516 วันมหาวิปโยค

  ชีวิตคนทำสารคดีแบบผู้เขียน ต้องอยู่กับข้อมูลหลายรูปแบบ ส่วนตัวแบ่งข้อมูลใช้ทำงานไว้ 4 กลุ่ม เพื่อให้ชัดเจนไปเลย ขอยกตัวอย่างช่วงที่ทำรายการ “สัจจะวิถี 40 ปี 14 ตุลา” ให้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ...

The Renaissance King กษัตริย์แห่งยุคฟื้นฟูวิทยาการ (2)

ความเพียรที่บริสุทธิ์ คืออะไร ‘ความเพียรที่บริสุทธิ์’ ตามนัยแห่งพระราชนิพนธ์พระมหาชนก คือ ความเพียรเพื่อความเพียร พระมหาชนกแหวกว่ายในมหาสมุทร แม้ไม่เห็นฝั่งก็ทำไปเรื่อยๆ เพราะเมื่อทำความเพียรนั้น ‘ดี’ เกิดแล้ว  อาจได้ในรูปประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ ...

The Renaissance King กษัตริย์แห่งยุคฟื้นฟูวิทยาการ (1)    

วันที่​ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2453 พระมหากษัตริย์ซึ่งราษฎรถวายพระราชสมัญญานามว่า ‘สมเด็จพระปิยมหาราช’ (พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่ง) เสด็จสวรรคต ล่วงมา​ 106 ปี พระราชนัดดาของพระองค์ คือ ...

Give More, Take Less ให้ ให้มากขึ้น รับ ให้น้อยลง

……………………………………………………………. Give More, Take Less ให้ ให้มากขึ้น รับ ให้น้อยลง บางส่วนจากบทพระราชทานสัมภาษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จากนิตยสาร Leaders  ฉบับเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.​ ...

เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า

เศรษฐกิจพอเพียง มีหลักสำคัญๆที่นักวิชาการสรุปถวาย คือ มีความพอประมาณ มีเหตุมีผล เป็นขั้นเป็นตอน มีภูมิคุ้มกัน มีคุณธรรม ประมาณนี้ โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙​ ทรงมีรับสั่งเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ...

เบื้องลึกที่ไม่เคยเปิดเผย กับ การทรงงานบรรเทาปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

เบื้องลึกที่ไม่เคยเปิดเผย กับ การทรงงานบรรเทาปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร บทสัมภาษณ์พิเศษ นายประเสริฐ สมะลาภา อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อพ.ศ. 2549   ปัณฑา สิริกุล ผู้สัมภาษณ์   ...

พระมหากษัตริย์แห่งประเทศ ด้อยพัฒนา   

ณ เวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่​ ๙ ทรงขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ประเทศไทยนี่ได้ชื่อว่าด้อยพัฒนาสุดๆ แต่ด้อยพัฒนาในมาตรฐานที่โลกยุคนั้นกำหนด คือวัดกันที่รายได้ประชาชาติ สาธารณูปโภค และสาธารณสุข ส่วนจิตใจคนนั้น ส่วนใหญ่ยังเลอค่า เป็นสยามเมืองยิ้มกันอยู่มาก พระองค์ท่านทรงมีโอกาสได้เสด็จฯทั่วประเทศ ...

  • 1
  • 2