• GEN Facebook
    Facebook Pagelike Widget

Paul McIntosh

หนึ่งสัปดาห์ หนึ่งคำถาม – สังคมออนไลน์ที่ดี … หน้าที่ของใคร

ในยุคที่ผู้คนส่วนใหญ่ก้มหน้าอยู่กับมือถือ และแท็บเล็ตในมือ …. โซเชียลออนไลน์จึงถือเป็นสังคมคู่ขนานกับสังคมที่เราใช้ชีวิตอยู่   ถ้าเราขึ้นรถไฟฟ้า… เราจะเห็น 7 ใน 10 คน ก้มหน้าดูจอมือถือ มากกว่าที่จะสนใจทิวทัศน์ หรือสนใจกับผู้คนรอบข้าง ...