• GEN Facebook
    Facebook Pagelike Widget

Culture

ส่องประตูไซในเวียงจันทร์ ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

  สองสามวันก่อนหลังจากที่ดูข่าว การประท้วงที่ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de triomphe de l’Étoile) จนเห็นการทำลายทุบแบบจำลองเทพีมารียาน เพื่อนตัวดีของผมส่งรูปประตูไซ ที่กรุงเวียงจันทร์ สปป. ลาว มาให้ผมดู ...

วากิวสะท้านโลก – มุมมองจากห้องมุม

(1) ผมเป็นคนชอบกินเนื้อเป็นชีวิตจิตใจ เห็นไม่ได้เป็นต้องกิน ข่าวว่าร้านไหนเนื้อดีเนื้ออร่อยต้องเป็นดั้นด้นไปกิน และเนื้อที่นักกินเนื้อทั้งโลกยอมรับกันว่าดีที่สุดต้องยกให้เนื้อญี่ปุ่น แต่รู้ไหมครับว่าในอดีต เนื้อเป็นอาหารต้องห้ามมากว่าพันปีโดยเฉพาะในยุคเอโดะ (1603-1867) ตามความเชื่อทางศาสนา มาเลิกห้ามกันในยุคเมจิคือปี 1868 นัยว่าเป็นการเปิดประเทศรับวัฒนธรรมตะวันตก แต่กว่าการกินเนื้อจะฮิตติดตลาดของประชาชนชาวญึ่ปุ่นก็ใช้เวลาอีกเป็นร้อยปี เพราะคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่กินข้าวกับผักและปลาเป็นอาหารหลัก ...

ศาสนทายาท “กำลังของพุทธศาสนาไทยฝากไว้กับสามเณรบ้านนอก” โครงการโดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

ประเทศไทยกว้างใหญ่ไพศาล ยิ่งไกลออกไปจากตัวเมืองความเจริญทางวัตถุยิ่งน้อยลง แม้ทุกวันนี้สังคมชนบทมากมายกำลังถูกโลกาภิวัฒน์เข้ามาครอบงำ แต่ก็ยังมีอีกหลายแห่งที่ยังคงความไกลปืนเที่ยงไว้ไม่เปลี่ยนแปลง อย่างพื้นที่ชายขอบอันห่างไกลความเจริญในบริเวณจังหวัดเชียงราย     หากเราบอกคนรุ่นปัจจุบันว่า เชียงรายคือเมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนามาก่อนก็แทบไม่เหลือร่องรอยให้ใครได้เห็นจริงเลย วิถีของผู้คนชนบทส่วนใหญ่แถบภาคเหนือตอนบนนี้ ยังคงเป็นสังคมเกษตรกรรมที่พึ่งพาธรรมชาติ มีประชากรต่างถิ่นอพยพเข้ามาอาศัยอยู่เยอะขึ้น มีบุคคลไร้สัญชาติและชาวบ้านที่ยากจนอาศัยกระจายอยู่ทั่วไป   ...