• GEN Facebook
    Facebook Pagelike Widget

สถานที่

หลักฐานความยิ่งใหญ่แห่งสยาม พยานผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติสยามนั้น มีความเกรียงไกรมานาน แม้ว่าจะถูกทำให้หลงลืมจากหน้าประวัติศาสตร์ไปบ้างจากกาลเวลาที่ผ่านมา แต่การหลงลืมประวัติศาสตร์เหล่านั้นก็ไม่ได้ทำให้ชื่อเสียงของสยามในมุมมองของโลกตะวันตกลดลงแม้แต่น้อย แต่ในความเป็นจริง “สยาม” คือมหาอำนาจแห่งหนึ่งที่โลกเคยจารึกไว้ แล้วจารึกไว้ที่ไหน? ก็จารึกไว้ที่แท่งสุริยะของสหรัฐอเมริกาอย่างไรล่ะ (Sun pillar) คำถามถัดไป แล้วอะไรคือแท่งสุริยะ? จากข้อมูลที่พอจะอธิบายกันได้ง่ายๆ นั้น  ...