• GEN Facebook
    Facebook Pagelike Widget

ล้อมวงคุยกัน

“ทำไมประชาธิปัตย์ถึงแพ้ตลอดเวลา” จับเข่าถาม GEN ใหม่ประชาธิปัตย์กับประเด็นระคายหู

เมื่อฉันมีเพื่อนเป็นนักการเมือง บทสนทนาในค่ำคืนหนึ่ง เรานัดกันในเวลาแดดร่มลมตกของวันที่หาคิวยากยิ่ง คือวันที่ประชาธิปัตย์ที่ฉันรู้จักทั้งสี่คน มีเวลาว่างมาล้อมวงคุยแบบจับเข่าฉันเพื่อน ฉะนั้น อย่าคิดว่านี่คือการสัมภาษณ์แบบวางตัวเป็นกลางตามจรรยาบรรณสื่อที่ดี เพราะมันเต็มไปด้วยความคันหัวใจ ถามตอบเรื่องคาใจที่เหล่าผู้ที่เคยออกเสียงให้กับประชาธิปัตย์ ต่างคันปากอยากจะถามเสียจริง และคำถามแรกนี้ เราให้แยกตอบทีละคน ถาม:    ขอให้ตอบภายในประโยคเดียวเท่านั้น ...